DODATEČNÉ INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 24. KVĚTNA 2021

/ 25 května, 2021/ Různé

Nově se při sportovních činnostech ve školách umožňuje využívání šaten, ostatní vnitřní prostory, např. sprchy, jsou nadále zakázány.

Žáci nemusí podstupovat preventivní testování 180 dní od pozitivního testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.

MŠMT dále informuje, že vzdělávací činnost školy realizovaná v průběhu jednoho vyučovacího dne mimo budovu školy (např. v podobě exkurzí) je umožněna.

Školní výlety zatím ještě nejsou povoleny.  Od 31.5. se předpokládá i povolení školních výletů a vícedenních akcí s přespáním.

Share this Post