Školní družina má pro svoji činnost  k dispozici prostory budovy D ( budova s tělocvičnou), kde jsou umístěny dvě třídy, které využívala dvě oddělení školní družiny, dále prostory nad  školní jídelnou na celém jejím horním ochozu, kde v prostorných třídách jsou místěny tři oddělení. Jedna z učeben je také využívána jako kuchyňka a výtvarná dílna s veškerým moderním vybavením. Další dvě oddělení jsou v prostorách budovy A2.

Učebny jsou moderně vybavené a přizpůsobené všem věkovým kategoriím žáků. Družina během školního roku nabízí řadu zajímavých činností, které směřují k rozvoji a schopností žáků a k jejich relaxaci. Časový plán je přizpůsobován operativně podmínkám družiny (např.podle počtu dětí, zájmových činností…aj). Během školního roku probíhá sportovní kroužek pana učitele Rubína,  kroužek flétny a zpěvu paní učitelky Marešové, velice oblíbený kroužek Šikovné ruce paní vychovatelky Rendlové, ale také i anglický odpolední kroužek, který vedou rodilí mluvčí. Dále přes Agenturu „Kroužky“ probíhá během školního roku Florbal, Vědecké pokusy, Věda nás baví, Bojové sporty, Divadlo a dramatika. Nově byl na naší škole otevřen kroužek Horolezecká stěna. Naše družina se může právem nazývat „Družina plná kroužků“. Školní družina pracuje podle ŠVP. Roční plán je pak vypracován s ohledem na aktivity obsažené v ŠVP.

Po celý školní rok se děti účastní sportovních, vědomostních, kulturních a poznávacích aktivit.  Např.: Za knížkami do továrny, Harfanění – charitativní běh, Netopýři ve škole – pořad o netopýrech s ukázkami, Legomuzeum, Království železnic, křest knihy v Paláci Lucerna, Živí vlci ve školní družině – vzdělávací pořad, Prevence JSNŠ, Vzpoura úrazům – preventivní program VZP, Křest knihy Ladislava Špačka Mistr E – pohádková etiketa v Paláci knih Luxor, Kino Lucerna Zootropolis a Bowling. Navštěvuje i divadelních představení, děti se účastní dětského dne na sportovním hřišti naší školy a aktivně pracují  na každoročních „Vánočním a Velikonočním jarmarku“. Závěr školního roku je zakončován akcí  „Piknikové a soutěžní odpoledne v zeleni naší školy“.

Soubory ke stažení