Školní jídelna každý den nabízí strávníkům možnost výběru ze dvou jídel. Stravování v naší školní jídelně využívají i žáci okolních škol a veřejnost. Školní jídelna také zajišťuje celodenní stravování dětí v naší mateřské škole. Celková kapacita jídelny je 1000 obědů denně.

Školní stravování slaví 70 let své existence a současně prochází významnými změnami. Dostává se do centra pozornosti veřejnosti i médií a často čelí kritice, která většinou není oprávněná. Vedoucí školních jídelen se dnes více než kdy jindy ve své práci neobjedou bez manažerských kompetencí, řeší pestrou paletu problémů od sestavování jídelních lístků přes administrativu, pracovněprávní otázky, musí sledovat měnící se legislativu, nové trendy v moderním vaření, komunikují se zaměstnanci, vedením školy, rodiči i dětmi a často ještě zvládají doplňkovou činnost…

Řád školní jídelny

Další informace