Zaměření školy

ZŠ Petra Strozziho obdržela jako první státní základní škola v obvodu Prahy 8 povolení MŠMT vyučovat v anglickém jazyce a zařadila se tak do sítě bilingvních škol. Znamená to, že počínaje školním rokem 2010/2011 budou čerství prvňáčci této třídy absolvovat výuku ve všech předmětech, vyjma českého jazyka a předmětů, ve kterých se bude vyučovat o české geografii a historii, v anglickém jazyce. Žáci bilingvních tříd budou v rámci odpoledních aktivit využívat „anglickou kroužky“, které povede zkušený lektor-rodilý mluvčí.

Od školního roku 2007/2008 je ve škole  zaváděn nový školní vzdělávací program s motivačním názvem „Škola otevřených možností“. Vyjadřuje myšlenku otevřenosti školy všem dětem a respektování individuality každého žáka. Maximální počet žáků 24 ve třídách jazykových i nejazykových umožňuje vyučujícím individuální přístup k dětem s poruchami učení, k dětem cizích státních příslušníků, k žákům ze sociálně znevýhodněného prostředí, ale i k žákům nadaným. Důraz je kladen na pozitivní vztah žáků k celoživotnímu vzdělávání a uplatnění nabytých vědomostí, dovedností a zkušeností v praktickém životě a v budoucí profesi.

Velikost a umístění školy

ZŠ Petra Strozziho je malá škola rodinného typu s 1. až 9. postupným ročníkem. V centru Karlína tvoří rozhraní mezi historickou a sídlištní výstavbou a barokní budova karlínské Invalidovny ji odděluje od  Sokolovské třídy. Jde o pavilonovou školu, přechody mezi pavilony jsou zastřešené. Škola   je umístěna v klidném a rozlehlém přírodním areálu  s nadstandardním  sportovním zázemím. V blízkosti školy je metro a tramvajové spojení.

Přílohy ke stažení

Rozpočet ZŠ a MŠ Petra Strozziho
V souvislosti se zákonem č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti zveřejňujeme Návrh závazných ukazatelů rozpočtu a počtu zaměstnanců škol a školských zařízení zřizovaných městskými částmi hlavního města Prahy na rok 2018 a 2019 (ke stažení pod tímto textem).

Projekty