Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho

Za Invalidovnou 579/3
Praha 8
186 00

Tel: 234 760 735   

Mgr. Petra Jehnová ředitelka školy 284 818097 reditelka@zs-strozziho.cz
PaedDr. Jana Andrýsková zástupkyně ředitelky školy 284810386 zastupkyne@zs-strozziho.cz
Marcela Švarcová vedoucí učitelka pro předškolní vzdělávání 720 145 299, 234 760 735    info@ms-strozziho.cz
Danuše Vitoslavská učitelka
Monika Hlobilová učitelka
Pavla Janouchová učitelka