Zápisy do MŠ

Termín pro příjem žádostí o přijetí dětí do MŠ Petra Strozziho pro školní rok 2020 / 2021 byl stanoven MČ Praha 8 na období od 2.5. do 16.5.2020.

Důležité dokumenty