Zápis ukrajinských dětí v Praze 8

/ 4 května, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, podrobnosti k zápisu ukrajinských žáků naleznete v menu Základní škola – Zápisy do školy, nebo můžete kliknout ZDE. Odkaz pro kliknutí bude aktivní až po otevření tohoto článku pro čtení. Термін реєстрації українських учнів в шкільний рік 2022/2023 проводиться 6 червня 2022 року, з 14.00 до 17.00 годин. Реєстрація призначена для дітей, батькам яких (а також дітям) було надано тимчасовий

Read More

Zápis do MŠ

/ 28 dubna, 2022/ Různé

Vážení rodiče, zápis dětí do mateřské školy Petra Strozziho se koná 3. a 4.5.2022 v pavilonu A3 (vedení školy) od 14.00 hd. do 17.00 hod. Tento zápis se nevztahuje na děti – uprchlíky z Ukrajiny. Zápis pro děti z Ukrajiny se bude konat 6.6.2022 od 14.00 do 17.00 hod. Potřebné dokumenty a doklady k zápisu: 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávávní  2. Evidenční list –

Read More

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

/ 28 dubna, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 16.5.2022 od 16.00 hod. Třída 1.A (běžná třída) v pavilonu B2, třídy 1.B a 1.C (jazykové třídy) v pavilonu E – školní jídelna. Rodiče nemusí potvrzovat nástup svého dítěte do 1.třídy. Zveřejněním výsledků zápisu je dítě do ZŠ přijato a počítáme s ním. Prosíme pouze o informaci, pokud k nám dítě nenastoupí.  

Informace o zápisech do ZŠ a MŠ

/ 30 března, 2022/ Různé

Vážení rodiče, podrobnosti o zápisech do škol Prahy 8 naleznete na tomto odkazu: https://www.praha8.cz/Zapisy-do-skol-a-skolek.html

Doklady potřebné k zápisu dítěte k povinné školní docházce

/ 9 března, 2022/ Důležité informace, aktuality

Doklady potřebné k zápisu dítěte k povinné školní docházce (viz kritéria přijetí dítěte):  –  rodný list dítěte  –  občanský průkaz zákonného zástupce  –  pas u cizích státních příslušníků (potvrzení o rezidentství)  –  pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky najiné škole, přinese písemné rozhodnutí o udělení tohotoodkladu.

Zápis do 1. třídy

/ 10 února, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 6.4. – 7.4.2022 od 14.00 hod. Podrobnosti týkající se zápisu naleznete na webu školy začátkem dubna. Aktuální dokumenty potřebné k zápisu naleznete od 14.2.2022 na webových stránkách školy v záložce základní škola – zápisy do školy. V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy. Těšíme se na vás a

Read More

Předškoláci, pojďte si hrát na školu!

/ 7 února, 2022/ Důležité informace, aktuality

Projekt „Hrajeme si na školu“ je součástí přípravy starších žáků MŠ na školu. Po celou dobu projektu sledují zkušení pedagogové vnímání dětí, jejich fantazii, myšlení, chápání prostoru a času. Všímají si tělesné, psychické i sociální složky osobnosti dítěte, mohou posoudit jeho školní zralost. Podrobnosti o tomto projektu a termíny naleznete v níže zveřejněném dokumentu. K dokumentu se dostanete po rozkliknutí tohoto článku.

Read More

Doučování žáků škol

/ 2 února, 2022/ Krátké zprávy

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy Podrobnosti naleznete na www.edu.cz

Změny screeningového testování od 31.1.2022

/ 31 ledna, 2022/ Důležité informace, aktuality

S účinností od 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Pro tyto osoby platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto

Read More