Důležitá informace z HSHMP

/ 21 října, 2020/ Důležité informace, aktuality

Na základě mimořádného opatření ministra zdravotnictví č.j. MZDR 40555/2020-1/MIN/KAN ze 24. září 2020, čl. II, bod 2 a 4 s účinností od 25.9. 2020 do odvolání  platí: Karanténní opatření stanovené mimořádným opatřením MZ ČR aktuálně zahrnují: domácí karanténu minimálně po dobu 10 dnů a vyšetření  výtěr z krku a z nosu (RT-PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2) v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou

Čtěte dále

Ošetřovné

/ 14 října, 2020/ Důležité informace, aktuality

Podle tiskové zprávy MPSV ze dne 8.10.2020 se nebude vyžadovat potvrzení školy o uzavření, to bude nahrazeno čestným prohlášením pojištěnce, že musí o dítě pečovat z důvodu uzavření školy na základě mimořádného opatření. https://www.praha8.cz/Jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020-1.html https://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/MPSV-Jak-na-osetrovne-z-duvodu-uzavreni-skol-od-14-10-2020-640386  

Uzavření ZŠ

/ 13 října, 2020/ Různé

Usnesením vlády ze dne 12.října 2020 se od 14. října 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole. Od 14.10.2020 bude výuka probíhat distanční formou (on line a off line výuka) a to dle pokynů třídních učitelů, kteří budou s rodiči a žáky v kontaktu. Nezakazuje se možnost stravování pro žáky. Od 14.10.2020 do 23.10.2020 (a také prázdniny 26. – 30.10.)

Čtěte dále

Informace o výuce v době krizových opatření vlády s účinností od 12.10.2020

/ 9 října, 2020/ Důležité informace, aktuality

Informace o výuce v době krizových opatření vlády s účinností od 12.10.2020 Pro MŠ se stávající režim nemění, MŠ je v provozu U 1. ZŠ se stávající režim nemění, probíhá prezenční výuka, školní družina je v provozu ZMĚNA: V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí  následující: Kroužky ZŠ jsou po dobu krizových opatření vlády zrušené.

Čtěte dále

Opatření školy, ředitelské volno

/ 23 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

  Vážení rodiče, epidemiologická situace v Praze je podle informací o počtu nakažených osob koronavirem stále špatná. Proto Hygienická stanice hlavního města Prahy, Bezpečnostní rada hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví vydávají další a další pokyny pro školy, jak zabránit šíření onemocnění COVID-19. Škola se pokyny samozřejmě řídí. Hned od 1.9. jsme přistoupili dokonce k přísnějším opatřením a díky pochopení všech jsme v situaci, kdy naštěstí

Čtěte dále

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

/ 18 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením od 18.9.2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv). Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/ Děkuji všem za

Čtěte dále

1.9. – opatření

/ 31 srpna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, milí žáci, přes víkend se zpřísnila hygienická pravidla pro školy. Z toho důvodu vás prosíme, abyste od 1.9.2020 nosili roušky ve společných prostorách a řídili se pokyny zaměstnanců školy. Toto opatření se týká také rodičů dětí v MŠ, děti v MŠ roušky  mít nemusí. Děkuji vám za pochopemí.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

/ 25 srpna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, z níže uvedeného odkazu se můžete na webových stránkách MŠMT dozvědět informace o provozu škol ve školním roce 2020/2021 https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari?highlightWords=Provoz+%C5%A1kol+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%C5%A1koln%C3%ADm+roce+2020%2F2021