Ukázkové hodiny

/ 11 listopadu, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, ukázky výuky pro rodiče budoucích prvňáčků jsou plánované od října do března vždy první středu v měsíci od 8.00 hod. Z kapacitních důvodů prosíme o nahlášení účasti předem vedení školy. Prosíme účast jen jednoho zákonného zástupce. Děkuji za pochopení. Petra Jehnová

Vánoční sady – fotografování tříd

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče, dne 9.11.2022 proběhne ve škole fotografování žáků 1. stupně a přípravné třídy. Podle vašeho zájmu se dětí mohou nechat vyfotofrafovat a poté si sadu fotografií můžete zakoupit. Bližší informace se dozvíte z letáčku, který žáci dostanou od třídní učitelky.

Testování tělesné zdatnosti žáků

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče, dle pokynu ČŠI proběhne v době výuky v měsíci listopadu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků ZŠ. V průběhu 1.Q 2023 pak Česká školní inspekce zveřejní podrobnou a souhrnnou tematickou zprávu, která bude reflektovat zjištění, závěry a doporučení z realizace tematického šetření zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoje pohybových dovedností žáků ZŠ a SŠ, jehož je testování tělesné zdatnosti praktickou

Read More

Ředitelské volno

/ 4 listopadu, 2022/ Důležité informace, aktuality

Podle ustanovení § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů volný den v pátek 18.11.2022 .

Ředitelské volno

/ 11 října, 2022/ Důležité informace, aktuality

Podle ustanovení § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů volné dny 24.10. a 25.10.2022 .

Měření tělesné zdatnosti žáků

/ 11 října, 2022/ Různé

Vážení rodiče, v průběhu října-listopadu proběhne měření tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Zmírnění dopadů inflace

/ 3 října, 2022/ Různé

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023. Pro zobrazení příloh rozklikněte tuto zprávu.

Balíček finanční úlevy ve školství

/ 23 září, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022  umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Na odkazu níže můžete najít základní informace o čerpání těchto příspěvků. V příštím týdnu budou na webové stránce školy zveřejněny podmínky,

Read More

Informace pro rodiče – školní rok 2022 / 23

/ 30 srpna, 2022/ Různé

Vážení rodiče, v níže zveřejněném dokumentu jsou uvedené základní informace o začátku školního roku pro žáky 1. tříd a pro žáky 2.-9. tříd. Dokument uvidíte, pokud si rozkliknete název tohoto článku.

ZŠ – září 2022 – doporučené vybavení prvňáčka

/ 9 srpna, 2022/ Důležité informace, aktuality

První třídní schůzka s rodiči prvňáčků je plánovaná na 1.9.2022 Do školy budou děti potřebovat (orientační seznam) 2 tužky č. 1 cvičební úbor 2 tužky č.2       švihadlo, míček, cvičky malé pravítko (ne trojúhelník)     přezůvky voskové pastelky    obaly na sešity  čtvrtky A3 a A4 papírové kapesníky modelína                       kufřík na pomůcky lepidlo na papír (vysouvací- např. Kores)    náčrtník, nůžky sada barevných papírů (nelepících)              

Read More