Výše úplaty v MŠ na školní rok 2024/2025

/ 11 června, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, novelou školského zákona došlo s účinností od 1. ledna 2024 k přenesení stanovení výše úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech z ředitelů škol na zřizovatele. Zřizovatel stanovil výši úplaty na školní rok 2024/2025 na částku 1500,-Kč za měsíc. https://www.praha8.cz/Rada-schvalila-plosne-skolkovne-ve-vysi-1500-korun-ve-vsech-materskych-skolach.html

Schůzka rodičů

/ 24 května, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, první informativní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat 27.5.2024 od 16.00 v pavilonu B2 (1. patro) pro budoucí žáky běžné třídy, v pavilonu D (1. patro – vstup do budovy ze strany od Vítkova) pro budoucí žáky jazykové třídy. Na setkání se těší budoucí třídní učitelky prvních tříd.  

Oznámení o přijímání přihlášek do přípravného ročníku

/ 20 března, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, pro školní rok 2024/2025 naše škola přijímá přihlášky do přípravného ročníku. Přípravný ročník je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně přijímáme děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Všechny děti musí mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Docházka dítěte do přípravné třídy

Read More

Ukázková hodina pro rodiče žáků školy

/ 15 března, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, rádi bychom Vás srdečně pozvali na ukázkovou hodinu vašich dětí, která se uskuteční 20.3.2024 první vyučovací hodinu. Tato událost je jedinečnou příležitostí nahlédnout do každodenního života dětí ve škole a získat lepší představu o tom, jak probíhá výuka a aktivity ve třídě. Na tento den ukázek výuky se nemusíte přihlašovat. Prosíme o příchod do tříd vašich dětí do

Read More

Den otevřených dveří v MŠ

/ 11 března, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče,rádi bychom Vás srdečně pozvali na Den otevřených dveří naší mateřské škole. Nabídneme vám prohlídku školy a ostatních prostor včetně tříd, herny a venkovní zahrady, seznámíte se s našimi pedagogy, kteří vás seznámí s naším vzdělávacím programem, aktivitami a programy. Získáte také náhled na to, jak probíhá vzdělávání a péče o děti v naší školce. Den otevřených dveří se koná 21. března 2024

Read More

Ukázky výuky

/ 11 března, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, s blížícím se zápisem k povinné školní docházce bychom Vás rádi srdečně pozvali na poslední ukázkové hodiny výuky pro rodiče. Jedná se o skvělou příležitostí nahlédnout do tříd naší školy a získat lepší představu o tom, jak probíhá výuka našich žáků. Ukázky výuky pro rodiče budoucích prvňáčků se konají dne 3.4.2024 v pavilonu D.  Prosíme rodiče o příchod do 7.55

Read More

Zápisy

/ 7 března, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, – zápis dětí povinné školní docházce proběhne dne 24.4. a 25.4.2024 od 14.00 do 17.00 hod. v pavilonu B2 https://www.praha8.cz/Zapis-deti-k-povinne-skolni-dochazce-do-1-rocniku-zakladnich-skol-mestske-casti-Praha-8-pro-skolni-rok-2024-2025.html – zápis dětí k předškolnímu vzdělávání proběhne 6.5 a 7.5.2024 od 13.00 do 17.00 hod. v pavilonu A3 https://www.praha8.cz/Zapis-deti-k-predskolnimu-vzdelavani-do-materskych-skol-mestske-casti-Praha-8-pro-skolni-rok-2024-2025.html