Zápis ukrajinských dětí v Praze 8

/ 4 května, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, zápis ukrajinských dětí do ZŠ Petra Strozziho se koná dne 6.6.2022 od 14.00 do 17.00 hod. Podrobnosti naleznete v menu Základní škola – Zápisy do školy, nebo můžete kliknout ZDE. Odkaz pro kliknutí bude aktivní až po otevření tohoto článku pro čtení.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

/ 28 dubna, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat 16.5.2022 od 16.00 hod. Třída 1.A (běžná třída) v pavilonu B2, třídy 1.B a 1.C (jazykové třídy) v pavilonu E – školní jídelna. Rodiče nemusí potvrzovat nástup svého dítěte do 1.třídy. Zveřejněním výsledků zápisu je dítě do ZŠ přijato a počítáme s ním. Prosíme pouze o informaci, pokud k nám dítě nenastoupí.  

Doklady potřebné k zápisu dítěte k povinné školní docházce

/ 9 března, 2022/ Důležité informace, aktuality

Doklady potřebné k zápisu dítěte k povinné školní docházce (viz kritéria přijetí dítěte):  –  rodný list dítěte  –  občanský průkaz zákonného zástupce  –  pas u cizích státních příslušníků (potvrzení o rezidentství)  –  pokud byl dítěti udělen odklad povinné školní docházky najiné škole, přinese písemné rozhodnutí o udělení tohotoodkladu.

Zápis do 1. třídy

/ 10 února, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2022/2023 se koná ve dnech 6.4. – 7.4.2022 od 14.00 hod. Podrobnosti týkající se zápisu naleznete na webu školy začátkem dubna. Aktuální dokumenty potřebné k zápisu naleznete od 14.2.2022 na webových stránkách školy v záložce základní škola – zápisy do školy. V případě dalších dotazů kontaktujte vedení školy. Těšíme se na vás a

Read More

Předškoláci, pojďte si hrát na školu!

/ 7 února, 2022/ Důležité informace, aktuality

Projekt „Hrajeme si na školu“ je součástí přípravy starších žáků MŠ na školu. Po celou dobu projektu sledují zkušení pedagogové vnímání dětí, jejich fantazii, myšlení, chápání prostoru a času. Všímají si tělesné, psychické i sociální složky osobnosti dítěte, mohou posoudit jeho školní zralost. Podrobnosti o tomto projektu a termíny naleznete v níže zveřejněném dokumentu. K dokumentu se dostanete po rozkliknutí tohoto článku.

Read More

Změny screeningového testování od 31.1.2022

/ 31 ledna, 2022/ Důležité informace, aktuality

S účinností od 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Pro tyto osoby platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto

Read More

Testování od 3.1.2022

/ 4 ledna, 2022/ Důležité informace, aktuality

V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek nebo první vyučovací den následující po tomto dni, dále pak od 17. ledna 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí nebo první vyučovací den v týdnu, Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání

Read More

Konzultační hodiny

/ 12 listopadu, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, v pondělí 15.11.2021 se od 16.15 do 18.00 hod. konají konzultační hodiny pro rodiče. Od pedagogů se dozvíte hodnocení vzdělávání a chování vašich dětí. Prosím vás o dodržování hygienických předpisů, zejména rozestupů na chodbách, používání respirátorů v prostorách školy a dezinfekce na ruce u vstupu do budov. Děkuji vám za pochopení. Petra Jehnová