Školní psycholožka Mgr. Renata Bašová je ve škole přítomna v pondělí, úterý (8-16 hod.) a ve čtvrtek (8-12 hod.) v budově A3, návštěvy je nutné předem domluvit přes mail psycholog@zs-strozziho.cz.

Na našeho školního psychologa se může obrátit kterýkoliv žák, rodič či pedagog se svým problémem a ten ho, v rámci svých možností, pomůže vyřešit. Návštěva školního psychologa zpravidla nepřinese “kouzelné,” okamžité vyřešení potíží, ale nabídne prostor na nich pracovat.

Na školního psychologa se můžete obracet například v následujících případech:

Žáci
– když máte nějaký problém, potřebujete ho řešit
– když máte potíže s ostatními dětmi, trápí vás vztahy se spolužáky, dalšími dětmi nebo dospělými
– když si nevíte rady s pocity – se vztekem, smutkem, případně strachem
– když se potřebujete s něčím svěřit
– když máte obtíže s učením a chcete probrat, jak se učit lépe, efektivněji
– když potřebujete poradit s výběrem dalšího studia
– konzultace pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami

Rodiče a zákonní zástupci
– problémy s učením, výrazné zhoršení prospěchu, výrazná změna výkonnosti
– nevhodné chování ve škole, opakované poznámky, konflikty s učiteli a spolužáky
– výběr dalšího vzdělávání dítěte (pozn.: avšak kompletní kariérní poradenství poskytuje Pedagogicko-psychologická poradna)
– špatné vztahy ve třídě, osamělost vašeho dítěte

Pravidelné individuální konzultace se žáky se uskutečňují po předchozí dohodě se zákonnými zástupci.
Veškeré konzultace pro žáky i rodiče jsou bezplatné, školní psycholog je vázán mlčenlivostí (pokud se nejedná o situace s oznamovací povinností).

Dále školní psycholog spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných a snaží se společně s učiteli rozvíjet potenciál těchto dětí. Školní psycholog pracuje i s třídním kolektivem – vede preventivní programy pro třídy zaměřené na budování dobrých vztahů, spolupráci dětí a prevenci sociálně-patologických jevů.

Zarezervujte si vaši schůzku přes mail psycholog@zs-strozziho.cz