Školní psycholožka Mgr. Renata Bašová je ve škole přítomna v pondělí, úterý (8-16 hod.) a ve čtvrtek (8-12 hod.), návštěvy je nutné předem domluvit.
Mailový kontakt: psycholog@zs-strozziho.cz

Na našeho školního psychologa může obrátit kterýkoliv z žáků, rodičů či pedagogů se svým problémem a ten ho, v rámci svých možností, pomůže vyřešit. Náplň práce psychologa lze shrnout zhruba do následujících bodů:

–         práce s žáky s poruchami učení a chování, skupinová i individuální
–         nápravy poruch učení skupinové i individuální
–         spolupráce s rodiči při výchovných i prospěchových problémech dítěte
–         práce s problémovými žáky
–         pomoc při řešení problémů v třídních kolektivech
–         krizové intervence
–         úzká spolupráce s celým učitelským sborem, především výchovnou poradkyní
–         zajišťuje kontakt s Pedagogicko-psychologickými poradnami a dalšími odbornými pracovišti
–         orientační diagnostika žáků
–         vyhledávání a spolupráce s nadanými žáky
–         spolupráce při kariérovém poradenství
–         školní psycholog nedělá psychoterapii