Vážení uživatelé,

dne 20. března 2019 byl schválen zákon č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy. Školy také spadají do kategorie veřejné správy, takže tento zákon se týká i našich webových stránek. Zákon nově upravuje některé náležitosti webových stránek a pro tvůrce webu to může znamenat různá omezení z hlediska grafického provedení, přehlednosti i logiky webových stránek. Vymahatelnost tohoto zákona bude pro již existující weby požadována od 1.9.2020 a při nesplnění tohoto zákona hrozí značné finanční sankce, proto jsme již nyní přikročili k úpravám školních webových stránek. Je možné, že se vám mohou nově upravené stránky zdát místy graficky strohé a funkčně “osekané”, ale všechno to jsou opatření pro splnění výše uvedeného zákona.

Tyto webové stránky jsou vytvořeny ve standardním a volně dostupném redakčním systému WordPress a pro rozšíření jeho funkčnosti byly využity volně dostupné pluginy z oficiálního repozitáře RS WordPress. Čistota a validita kódu HTML a CSS je tedy dána validitou kódu použitého redakčního systému a pluginů. S odvoláním na § 7 o nepřiměřené zátěži, jsme nepřistoupili ke zrušení stávajících webových stránek a tvorbě zcela nových, které by stoprocentně splňovaly validitu kódu. Tato akce by vyžadovala zbytečně vynaložené finanční náklady i časovou zátěž. Přistoupili jsme však k úpravám webu, které čistotu kódu zvýší a odstraní nedostatky ve smyslu § 4 a § 5. Změnili jsme tak i šablonu vzhledu na takovou, která má z hlediska validity lepší kód, než měla ta předešlá. Současná podoba webu tak reaguje na prvotní analýzu nedostatků, kterou na základě požadavku Odboru školství MČ Praha 8, provedla firma Vaše IT s.r.o v prosinci 2019. Snažili jsme se o maximální sladění stránek s požadavky zákona a současně o vynaložení co nejmenších nákladů na úpravy, abychom minimalizovali nepřiměřenou zátěž. V rámci těchto opatření jsme byli nuceni některé sekce a prvky webu zcela odstranit, což bylo nejméně nákladné řešení.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Odkazy vedoucí na tyto soubory jsou v textu vyznačeny ikonou upozorňující na jiný obsah cílového odkazu, případně je uvedena informace o formátu a možnosti jeho otevření. Na našem webu naleznete pouze dva externí formáty a to PDF (Acrobat) a DOCX (Word). Pro oba formáty jsou volně ke stažení prohlížeče, případně lze doinstalovat doplněk přímo do webového prohlížeče.

Děkujeme za pochopení

Správce webu: Ing. Bc. Milan Kotulek (kontakt naleznete v menu Základní škola – Kontakty a personální obsazení)