Zájmové kroužky ŠD 2019 / 2020

Pondělí: Kroužek vyšívání a ruční práce, Ivana Dvořáková, 15.15 – 16.00 hodin, 8. oddělení ve své třídě
Pondělí: Sportovní a míčové hry, Robert Rác, 13.30 – 14.15 hodin, 3. oddělení v tělocvičně nebo na šk. Hřišti
Úterý: Hrátky s papírem, Helena Cahová, 15.30 – 16.15 hodin, 1. oddělení, ve své třídě
Středa: Eco- zahrádka, Bára Bušková a Bára Conková, 15.30 – 16.45 hodin, 4. a 5. oddělení, ve své třídě a v terénu
Pátek: Tvořivé ručičky, Světlana Rendlová a Eva Neumannová, 15.00 – 16.00 hodin, 2. a 7. oddělení, ve své třídě