Mateřská škola se nachází v areálu, ve kterém je také základní škola, kam naše děti mohou plynule přejít a pokračovat ve vzdělávání ve známém prostředí. Kapacita školy je 50 dětí ve dvou třídách a pracují zde 4 pedagogičtí pracovníci, jedna kuchařka, školnice a provozní pracovnice. Každé oddělení má svou třídu, které jsou rozdělené na část určenou pro stolování, výtvarné a pracovní činnosti a hernu.  Každému oddělení náleží kuchyňka, sociální zařízení a šatny pro děti. K MŠ náleží rozlehlá zahrada, kterou dopoledne využívají děti MŠ a odpoledne žáci 1. třídy ZŠ. Zahrada je oplocená, nově zařízená herními prvky pro děti předškolního věku. Její součástí je sportovní hřiště s umělým povrchem, jedno s brankami, jedno s basketbalovými koši. Na zahradě mají děti k dispozici biochemické WC, které je určeno pouze pro potřeby dětí z mateřské školy. K využití MŠ je také parkový prostor před vchodem do budovy MŠ, který je vybaven pískovištěm a zahradními hračkami pro naše děti.

Snahou celého kolektivu je vytvoření příjemného rodinného prostředí, kde se budou děti cítit spokojeně a bezpečně a škola se stane oázou klidu, kterou budou rodiče pro své děti nadále vyhledávat. Protože jsme nejmenší mateřská škola v Praze 8, máme malý kolektiv dětí i zaměstnanců, daří se nám tento náš záměr uskutečňovat. Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu s názvem „Jaro, léto, podzim, zima a my v naší školce“. V naší MŠ se snažíme o prohloubení vědomostí z oblasti čtenářské pregramotnosti a ekologie.

Filozofie ŠVP MŠ

Školní řád MŠ