Kontaktní informace školní jídelny

Kateřina Hammerbauerová – hospodářka školní jídelny
Tel.: 284 812 087
mail: jidelna@zs-strozziho.cz

Pokud pro objednávání nebo odhlašování jídla nebudete využívat software strava.cz, můžete tak učinit s minimálně dvoudenním předstihem telefonicky, nebo osobně u okénka ve vestibulu školní jídelny.