Testování žáků 8.11. a 15.11.2021

/ 5 listopadu, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, dne 8.11. a 15.11.2021 v 8.00 hod. bude ve škole prováděno screeningové testování žáků z důvodu negativního vývoje epidemické situace v Praze. Mimořádným opatřením    Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví povinnost pro žáky v ZŠ podrobit se preventivnímu testování. Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a

Read More

Ukázkové hodiny

/ 3 listopadu, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, ukázkové hodiny pro rodiče budoucích prvňáčků budou probíhat do března každou první středu v měsíci 1. vyučovací hodinu v pavilonu A2. Prosíme vás o nahlášení vaší účasti předem vedení školy (zastupkyne@zs-strozziho.cz). Prosíme vás o používání dezinfekce a roušky po celou dobu pobytu v prostorách školy. O změnách konání ukázkových hodin v případě zhoršení epidemiologické situace vás budeme  informovat. Těšíme se na vás.

Provoz školy 25.-26.10.2021

/ 22 října, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, ve dnech 25.10. a 26.10.2021 probíhá výuka podle plánu – včetně plavání, obědů, školní družiny. Prosím rodiče, aby se v areálu školy pohybovali ve vymezených časech a s ochranou nosu a úst (respirátor). Děkuji za pochopení. Petra Jehnová

Informace k provozu školy od 17.5.2021

/ 13 května, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, podle informací z MŠMT dochází od 17.5.2021 ke změnám v organizaci výuky. Věnujte jim prosím pozornost. Výuka: umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin Družina: ve školních družinách dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Ruší se povinnost zajišťovat péči o

Read More

Výsledky zápisu do 1. tříd

/ 5 května, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, v níže zveřejněném dokumentu naleznete seznam registračních čísel žáků přijatých k povinné školní docházce od 1.9.2021. Soubor se vám zobrazí po rozkliknutí tohoto článku.  

Nástup žáků od 12.4.2021

/ 7 dubna, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, v tabulce jsou uvedeny třídy a jejich nástup na rotační výuku od 12.4.2021. Podrobné informace nástupu budou následovat během krátké doby. Děkuji za trpělivost. Petra Jehnová

Konzultace žáků

/ 24 března, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, milí žáci, využijte nabízené možnosti osobní nebo on line konzultace s pedagogy. Stačí pedagoga oslovit např. mailem nebo přes Classroom a konzultaci si na vyhovující termín domluvit. Podrobnosti z posledního doporučení MŠMT naleznete na tomto odkazu: https://www.edu.cz/wp-content/uploads/2021/03/Distancni_vyuka_a_dusevni_zdravi_MD_pro_skoly.pdf  

Školky a školy pro děti zdravotníků, sociálních pracovníků, zaměstnanců IZS a dalších profesí

/ 2 března, 2021/ Důležité informace, aktuality

Školky a školy pro děti zdravotníků, sociálních pracovníků, zaměstnanců IZS a dalších profesí Na území MČ Praha 8 jsou 2 „krizové“ školy a jedna školka: ZŠ Mazurská, ZŠ Bohumila Hrabala a MŠ Krynická. Pokud někdo, kdo je ve výčtu „preferovaných“ profesí, potřebuje umístit své dítě (žáka) do MŠ, resp. ZŠ, tak postup je následující. Zaměstnanec s žádostí osloví svého zaměstnavatele s tím,

Read More