Opatření školy, ředitelské volno

/ 23 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

  Vážení rodiče, epidemiologická situace v Praze je podle informací o počtu nakažených osob koronavirem stále špatná. Proto Hygienická stanice hlavního města Prahy, Bezpečnostní rada hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví vydávají další a další pokyny pro školy, jak zabránit šíření onemocnění COVID-19. Škola se pokyny samozřejmě řídí. Hned od 1.9. jsme přistoupili dokonce k přísnějším opatřením a díky pochopení všech jsme v situaci, kdy naštěstí

Read More

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

/ 18 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením od 18.9.2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv). Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/ Děkuji všem za

Read More

Znovuotevření školy od 11.5.2020 (25.5.2020)

/ 6 května, 2020/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, v případě, že uvažujete o možnosti účasti svých dětí ve vzdělávacích aktivitách od 11.5. nebo 25.5.2020, je důležité následující sdělení: Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Pokud do uvedeného termínu zákonný zástupce zájem nevyjádří, má škola za to, že o docházku do školy (od 25. 5. do

Read More

Zápis do MŠ 2020

/ 14 dubna, 2020/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v době od 2.5.2020 do 16.5.2020. Dokumenty potřebné k zápisu a podrobnosti týkající se zápisu naleznete na odkazu ZDE. Žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu dítěte můžete v uvedené době zaslat škole soukromou datovou schránkou (IDS školy: ketygnu), mailem (reditelka@zs-strozziho.cz, zastupkyne@zs-strozziho.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou  (doručení do 16.5.2020 včetně),

Read More

Nabídka interaktivních materiálů na doplnění domácí přípravy žáků

/ 25 března, 2020/ Důležité informace, aktuality

Škola obdržela několik nabídek na podporu domácí přípravy: a) https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp b) Češtinu a matematika pro 1. a 2. stupeň: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php c) Pro žáky prvního stupně: https://skolakov.eu/ d) Nakladatelství Fraus nabízí zdarma všechny své elektronické učebnice pro ZŠ: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma e) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA – materiály pro první i druhý stupeň: https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/… f) Online procvičování pro žáky ZŠ: https://www.skolasnadhledem.cz/ g) Výuku jazyků online pro

Read More

Mimořádná opatření vlády – uzavření školy (25.3.2020)

/ 25 března, 2020/ Důležité informace, aktuality

S největší pravděpodobností se uzavření škol prodlouží. Posílám základní informace k zadávání domácí práce pro naše žáky. Všichni žáci pravidelně dostávají zadanou práci od svých třídních učitelů (nebo učitelů daných předmětů) .Pro 1.stupeň bude práce zadávána v pondělí a ve středu z předmětů Čj, Mat, ČS, Aj, pro 2.stupeň v pondělí (Mat,Děj), v úterý (Př, Čj, Zem), ve středu (Ch, Aj), ve čtvrtek (Fy, Nj). Pro

Read More