Výše úplaty ve školní družině pro školní rok 2024/2025

/ 11 června, 2024/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče,

novelou školského zákona došlo s účinností od 1. ledna 2024 k přenesení stanovení výše úplaty v mateřských školách, školních družinách a školních klubech z ředitelů škol na zřizovatele. Zřizovatel stanovil výši úplaty ve ŠD na školní rok na částku 500,- Kč za měsíc.

Petra Jehnová

Share this Post