Znovuotevření školy od 11.5.2020 (25.5.2020)

/ 6 května, 2020/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, v případě, že uvažujete o možnosti účasti svých dětí ve vzdělávacích aktivitách od 11.5. nebo 25.5.2020, je důležité následující sdělení: Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Pokud do uvedeného termínu zákonný zástupce zájem nevyjádří, má škola za to, že o docházku do školy (od 25. 5. do

Čtěte dále

Výsledky zápisu do 1. třídy

/ 4 května, 2020/ Různé

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21 jsou zveřejněny na stránce věnované zápisům do školy. Můžete na ni přímo přejít ZDE.

Zápis do MŠ 2020

/ 14 dubna, 2020/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v době od 2.5.2020 do 16.5.2020. Dokumenty potřebné k zápisu a podrobnosti týkající se zápisu naleznete na odkazu ZDE. Žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu dítěte můžete v uvedené době zaslat škole soukromou datovou schránkou (IDS školy: ketygnu), mailem (reditelka@zs-strozziho.cz, zastupkyne@zs-strozziho.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou  (doručení do 16.5.2020 včetně),

Čtěte dále

Pro rodiče budoucích prvňáčků

/ 8 dubna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Tuto možnost lze využít dne 20. 4. 2020 v 13 -15 hod. v budově A3 – vedení školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu účastníkovi řádně oznámeno.

Čtěte dále

Školní psycholožka

/ 1 dubna, 2020/ Různé

Milí žáci ZŠ Petra Strozziho, vážení rodiče, ráda bych touto formou zdůraznila, že i přes fyzické uzavření školy máte možnost využít podpory či konzultace se školní psycholožkou. Vzhledem k aktuální nelehké situaci lze např. řešit: jak zvládat domácí výuku (podpora, tipy, užitečné online odkazy) nebo jak trávit volný čas v omezeném režimu prevenci a pomoc při zvládání stresu, úzkosti, strachu… dostupné způsoby

Čtěte dále

Nabídka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8

/ 26 března, 2020/ Různé

Pedagicko-psychologická poradna připravila informace pro děti a rodiče k aktuální situaci. Pro předškoláky a jejich rodiče také informace o rozvoji zrakové percepce. Poradna také společně s ostatními PPP vytvořili web: www.spoludoma.cz , kde lze najít tipy, rady a organizační záležitosti.

Nabídka interaktivních materiálů na doplnění domácí přípravy žáků

/ 25 března, 2020/ Důležité informace, aktuality

Škola obdržela několik nabídek na podporu domácí přípravy: a) https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp b) Češtinu a matematika pro 1. a 2. stupeň: https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_sel_topics.php c) Pro žáky prvního stupně: https://skolakov.eu/ d) Nakladatelství Fraus nabízí zdarma všechny své elektronické učebnice pro ZŠ: https://www.fraus.cz/cs/ucenidoma e) Nakladatelství NOVÁ ŠKOLA – materiály pro první i druhý stupeň: https://www.nns.cz/…/pomoc-s-domaci-vyukou-zaku-miuc-a-vy…/… f) Online procvičování pro žáky ZŠ: https://www.skolasnadhledem.cz/ g) Výuku jazyků online pro

Čtěte dále

Mimořádná opatření vlády – uzavření školy (25.3.2020)

/ 25 března, 2020/ Důležité informace, aktuality

S největší pravděpodobností se uzavření škol prodlouží. Posílám základní informace k zadávání domácí práce pro naše žáky. Všichni žáci pravidelně dostávají zadanou práci od svých třídních učitelů (nebo učitelů daných předmětů) .Pro 1.stupeň bude práce zadávána v pondělí a ve středu z předmětů Čj, Mat, ČS, Aj, pro 2.stupeň v pondělí (Mat,Děj), v úterý (Př, Čj, Zem), ve středu (Ch, Aj), ve čtvrtek (Fy, Nj). Pro

Čtěte dále