Opatření školy, ředitelské volno

/ 23 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

  Vážení rodiče, epidemiologická situace v Praze je podle informací o počtu nakažených osob koronavirem stále špatná. Proto Hygienická stanice hlavního města Prahy, Bezpečnostní rada hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví vydávají další a další pokyny pro školy, jak zabránit šíření onemocnění COVID-19. Škola se pokyny samozřejmě řídí. Hned od 1.9. jsme přistoupili dokonce k přísnějším opatřením a díky pochopení všech jsme v situaci, kdy naštěstí

Čtěte dále

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

/ 18 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

Pro 2. stupeň základních škol se mimořádným opatřením od 18.9.2020 zavádí povinnost nošení ochrany dýchacích cest pro všechny žáky a pracovníky školy ve všech vnitřních prostorech školy, tedy včetně učeben. Ochrana dýchacích cest u žáků a pedagogických pracovníků není vyžadována pro vzdělávací aktivity, jejichž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (např. tělocvik, zpěv). Podrobnosti naleznete na tomto odkazu: https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-do-odvolani/ Děkuji všem za

Čtěte dále

1.9. – opatření

/ 31 srpna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, milí žáci, přes víkend se zpřísnila hygienická pravidla pro školy. Z toho důvodu vás prosíme, abyste od 1.9.2020 nosili roušky ve společných prostorách a řídili se pokyny zaměstnanců školy. Toto opatření se týká také rodičů dětí v MŠ, děti v MŠ roušky  mít nemusí. Děkuji vám za pochopemí.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

/ 25 srpna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, z níže uvedeného odkazu se můžete na webových stránkách MŠMT dozvědět informace o provozu škol ve školním roce 2020/2021 https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari?highlightWords=Provoz+%C5%A1kol+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%C5%A1koln%C3%ADm+roce+2020%2F2021

Poděkování pana ministra

/ 1 července, 2020/ Různé

V následujícím příspěvku pan ministr zhodnotil mimořádný stav školství od 11.3.2020 a poděkoval školám, rodičům i žákům za zvládnutí období distanční výuky. https://www.msmt.cz/robert-plaga-skolstvi-si-proslo-tvrdou-zkouskou-ale-spolecne