Ředitelské volno

/ 11 října, 2022/ Důležité informace, aktuality

Podle ustanovení § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů volné dny 24.10. a 25.10.2022 .

Měření tělesné zdatnosti žáků

/ 11 října, 2022/ Různé

Vážení rodiče, v průběhu října-listopadu proběhne měření tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Zmírnění dopadů inflace

/ 3 října, 2022/ Různé

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023. Pro zobrazení příloh rozklikněte tuto zprávu.

Balíček finanční úlevy ve školství

/ 23 září, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022  umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Na odkazu níže můžete najít základní informace o čerpání těchto příspěvků. V příštím týdnu budou na webové stránce školy zveřejněny podmínky,

Read More

Informace pro rodiče – školní rok 2022 / 23

/ 30 srpna, 2022/ Různé

Vážení rodiče, v níže zveřejněném dokumentu jsou uvedené základní informace o začátku školního roku pro žáky 1. tříd a pro žáky 2.-9. tříd. Dokument uvidíte, pokud si rozkliknete název tohoto článku.

ZŠ – září 2022 – doporučené vybavení prvňáčka

/ 9 srpna, 2022/ Důležité informace, aktuality

První třídní schůzka s rodiči prvňáčků je plánovaná na 1.9.2022 Do školy budou děti potřebovat (orientační seznam) 2 tužky č. 1 cvičební úbor 2 tužky č.2       švihadlo, míček, cvičky malé pravítko (ne trojúhelník)     přezůvky voskové pastelky    obaly na sešity  čtvrtky A3 a A4 papírové kapesníky modelína                       kufřík na pomůcky lepidlo na papír (vysouvací- např. Kores)    náčrtník, nůžky sada barevných papírů (nelepících)              

Read More

Školní jídelna – září 2022

/ 9 srpna, 2022/ Důležité informace, aktuality, Školní jídelna

Školní jídelna Obědy ve školní jídelně se platí bankovním převodem ve výši 36,-Kč za oběd na pro žáky 7-10 let, 38,- Kč pro žáky 11-15 let, 39,- Kč pro žáky starší 15 let (do dané kategorie se žák zařazuhje podle dovršených let v daném školním roce- t.j. od 1.9 do 31.8.) Podklady k platbě a přihlášky budou pro děti připraveny a rodiče

Read More

Školní družina – září 2022

/ 9 srpna, 2022/ Družina, Důležité informace, aktuality

Školní družina: je určena přednostně žákům 1. – 3. tř., individuálně i pro žáky 4. ročníku Provozní doba ŠD od 2.9.2022 :    6.30 -7.45 hod., 11.40 – 17.00 hod. Úplata za školní družinu je 300,-Kč za měsíc. Požadavky pro školní družinu a veškeré informace získají rodiče na první třídní schůzce 1.9. v 9.00 hod.        

Mateřská škola – září 2022

/ 9 srpna, 2022/ Důležité informace, aktuality, Mateřská škola

Měsíční úplata za předškolní vzdělávání pro školní rok 2022/2023 v mateřské škole Petra Strozzihoa platby za stravné Výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Petra Strozziho pro školní rok 2022/2023 je stanovena ve výši 600,- Kč/měsíc. Výše stravného je stanoveno pro věkové kategorie: Věková kategorie Cena oběda MŠ 3-6 let 49,- Kč MŠ 7 let 53,- Kč Do dané kategorie se zařazuje

Read More

Výsledky zvláštního zápisu do MŠ – ukrajinské děti

/ 7 července, 2022/ Různé

Registrační číslo 2022M-UK-01…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-02…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-03…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-05…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-06…..nepřijat