Gotická Praha

19.05.2017 Celý den

Vycházka gotickou Prahou  pro  7. tř.