Ředitelské volno

22.12.2017 Celý den

Podle ustanovení §24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů ředitelské volno na den 22.12.2017.