Zápis do MŠ 2020

/ 14 dubna, 2020/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče,

zápis k předškolnímu vzdělávání  proběhne v době od 2.5.2020 do 16.5.2020. Dokumenty potřebné k zápisu a podrobnosti týkající se zápisu naleznete na odkazu ZDE.

Žádost o přijetí, evidenční list a kopii rodného listu dítěte můžete v uvedené době zaslat škole soukromou datovou schránkou (IDS školy: ketygnu), mailem (reditelka@zs-strozziho.cz, zastupkyne@zs-strozziho.cz) s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email), poštou  (doručení do 16.5.2020 včetně), vhozením dokumentů v zalepené obálce nadepsané “Zápis  MŠ 2020” do označené schránky na bráně školy ve všedních dnech (2.5.-16.5.2020) od 8.00 do 15.00 hod., ve výjimečných případech osobně po předchozí domluvě na tel.: 720145299 (nebo 720652987). V případě potřeby jsou všechny formuláře k dispozici na bráně školy ve výše uvedených časech.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad od lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí čestným prohlášením, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě nejasností se na nás obraťte. Přeji Vám hodně zdraví.

Petra Jehnová

Share this Post