Opatření školy, ředitelské volno

/ 23 září, 2020/ Důležité informace, aktuality

 

Vážení rodiče,

epidemiologická situace v Praze je podle informací o počtu nakažených osob koronavirem stále špatná. Proto Hygienická stanice hlavního města Prahy, Bezpečnostní rada hlavního města Prahy, Ministerstvo zdravotnictví vydávají další a další pokyny pro školy, jak zabránit šíření onemocnění COVID-19. Škola se pokyny samozřejmě řídí. Hned od 1.9. jsme přistoupili dokonce k přísnějším opatřením a díky pochopení všech jsme v situaci, kdy naštěstí nemáme žádnou třídu v karanténě. Děkuji rodičům za kontrolu a výměnu roušek. Pedagogové důsledně dbají na stálé větrání, pečlivě se provádí úklid tříd s dezinfekcí všech povrchů, klik, zábradlí. U všech vstupů do budov jsou umístěny nádobky s dezinfekcí. Osoby vstupující do budovy prosíme o dezinfekci rukou. Na dezinfikování rukou žáků dohlíží pedagogové. Uvědomujeme si, že nařízená opatření jsou mnohdy nepříjemná pro žáky, pedagogy a ostatní zaměstnance školy, ale věříme, že se jedná o účinná opatření. Organizací vzdělávání se od 1.9. snažíme co nejvíce omezit pohyb žáků mezi učebnami školy. Venkovní přestávky tráví žáci pouze před svými pavilony, žáci nepřechází do odborných učeben (s výjimkou TV, informatiky). Některé předměty se vyučují ve venkovních učebnách. Škola do odvolání zrušila veškeré školní akce konané mimo areál školy (plavat zatím chodíme, na vycházky také). Zájmové kroužky ve škole probíhají výhradně pro žáky školy. Do odvolání jsou zrušeny pronájmy vnitřních prostor pro žáky jiných škol a dospělé.

Škola v pátek 25.9.2020 ředitelské volno nevyhlašuje.

                                         Děkuji za spolupráci a přeji všem pevné zdraví.

Petra Jehnová

Share this Post