Informace o výuce v době krizových opatření vlády s účinností od 12.10.2020

/ 9 října, 2020/ Důležité informace, aktuality

Informace o výuce v době krizových opatření vlády s účinností od 12.10.2020

  • Pro MŠ se stávající režim nemění, MŠ je v provozu
  • U 1. ZŠ se stávající režim nemění, probíhá prezenční výuka, školní družina je v provozu

ZMĚNA: V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 (včetně) platí  následující:

  • Kroužky ZŠ jsou po dobu krizových opatření vlády zrušené.

Výuka:

  • U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka
  • v týdnu od 12.10.-16.10 bude prezenčně vzdělávaný 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník se vzdělává distančně.
  • V týdnu od 19.10.-23.10. 10 bude prezenčně vzdělávaný 8. a 9. ročník, 6. a 7. ročník se vzdělává distančně.

Všichni žáci 2. stupně obdrželi 9.10. rozvrh on line vzdělávání. Jedná se o rozvrh 2-3 dopoledních vyučovacích hodin. Ve zbývajících časech, které přesně kopírují běžný rozvrh žáků, mají žáci povinnost se samostatně distančně vzdělávat a být v případě potřeby dostupní pro pedagoga.   Nepřítomnost na distančním vzdělávání se omlouvá třídnímu učiteli běžným způsobem podle školního řádu.

Stravování:

V době distančního vzdělávání mají žáci možnost školního stravování. Z organizačních důvodů žádáme naše žáky, aby v době distančního vzdělávání docházeli na obědy v časech od 12.00-13.00 hod.

Stravování ve školní jídelně se neumožňuje osobám v karanténě a s příznaky respiračních onemocnění. Žákům v karanténě může oběd v časech od 11.00-11.30 hod. vyzvednout osoba mimo karanténu a zcela zdravá.

Sledujte prosím webové stránky školy i v době podzimních prázdnin, kdy upřesníme, zda tato opatření budou pokračovat.

Podzimní prázdniny:

Na základě opatření Ministerstva, školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT-39185/2020-1, jsou dny 26. října a 27. října 2020 pro žáky základních škol stanoveny jako volné dny. Znamená to, že v týdnu od 26.10.-30.10.2020 pro žáky ZŠ neprobíhá výuka.

Share this Post