Provoz školy od 4.1.2021

/ 1 ledna, 2021/ Důležité informace, aktuality

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021   

V souladu s protiepidemickým opatřením pro školství bude provoz školy od 4. 1. 2021 upraven takto:

Mateřská škola  – bez omezení.

Děti a pedagogičtí pracovníci MŠ nemusí nosit roušky. Vstup třetích osob do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech.

Základní škola

Prezenční výuka bez omezení probíhá pouze pro žáky 1. a 2. ročníků (jídelna a školní družina jsou pro 1. a 2. ročníky v běžném provozu). Žáci zůstávají po celou dobu dopolední výuky ve svých kmenových učebnách. Stále je zakázán zpěv a sportovní činnosti. Tělesnou výchovu nahradí venkovní aktivity.  Po celou dobu pobytu žáků ve škole (družině) platí povinnost nosit roušky na ústech a nose, pedagogové budou dbát na časté větrání tříd a dezinfekci rukou při příchodu žáků do budovy. Rodiče prosíme o teplejší oblečení žáků do vnitřních prostor.

Žáci 3. – 9. ročníků budou mít distanční výuku ve stejném rozsahu a se stejným rozvrhem jako v říjnu 2020. Předchozí informace o střídání ročníků ve škole je zrušena.

Pokud žák 1. nebo 2. ročníku nenastoupí na prezenční výuku, rodič zašle třídnímu učiteli žádost o uvolnění dítě z vyučování  ( https://www.zs-strozziho.cz/zakladni-skola/skolni-rady-a-formulare/ ) a žák se vzdělává jako při nemoci v době prezenčního vzdělávání. Žádost o uvolnění je možné stáhnout z webových stránek školy

Kompletní INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. PROSINCE 2020 DO 10. LEDNA 2021 můžete najít na stránkách MŠMT na tomto odkazu: https://koronavirus.edu.cz/files/informace-k-provozu-skol-od-27-12-do-10-1.pdf

Stravování

Informace pro žáky v prezenční výuce od 4.1.2021 (1. a 2. třídy)

Žáci 1. a 2. třídy ZŠ mají obědy automaticky přihlášené. Žáci, kteří nemají o obědy zájem, si musí obědy odhlásit přes www.strava.cz, mailem. Vaříme pouze jeden druh jídla. Výdej obědů bude od 11.45 – 14.00 hodin.

Informace pro žáky v distanční výuce od 4.1.2021 (3. až 9. třídy)

Žáci mají obědy nadále odhlášené a kdo má zájem, musí si oběd přihlásit. Obědy budou vydávány od 13.00 do 14.00 do jednorázového obalu. Žák si nemůže oběd sníst ve školní jídelně.

Zájmové kroužky

jsou do odvolání zrušeny.

 

Děkuji vám všem za pochopení, přeji klidnější rok 2021 a hlavně pevné zdraví.

Petra Jehnová

Share this Post