Provoz školy od 3.5.2021

/ 30 dubna, 2021/ Různé

INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 3. KVĚTNA 2021

S účinností od 3. 5. 2021 platí:

V  MŠ se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost všech dětí  –  provoz MŠ probíhá standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině)

V ZŠ se od 3. 5. 2021 umožňuje osobní přítomnost žáků 2. stupně. Dne 3.5.2021 na prezenční výuku nastupují žáci 8. a 9. třídy, 6. a 7. třídy se v tomto týdnu vzdělávají nadále dle rozvrhu pro distanční výuku.  V týdnu od 10.5.2021 se prezenční a distanční vzdělávání pro žáky druhého stupně otočí. Vzdělávání žáků 1. st. zůstává bez změny.

Skupinové konzultace pro žáky na distančním vzdělávání jsou nabízené podle stejného rozvrhu konzultací.

Obědy jsou automaticky přihlášené pro žáky na prezenční výuce.

Testování dětí/žáků:

Děti se od 3.5. 2021 v MŠ již netestují.

Testování žáků 1.st. bude nově probíhat jen 1x týdně – test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu

Testování žáků 2. st. platí, že budou testováni 2x týdně – v pondělí a ve čtvrtek (nebo následující den)

Škola nemá povinnost vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Share this Post