1.9. – opatření

Vážení rodiče, milí žáci,

přes víkend se zpřísnila hygienická pravidla pro školy. Z toho důvodu vás prosíme, abyste od 1.9.2020 nosili roušky ve společných prostorách a řídili se pokyny zaměstnanců školy. Toto opatření se týká také rodičů dětí v MŠ, děti v MŠ roušky  mít nemusí.

Děkuji vám za pochopemí.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče,

z níže uvedeného odkazu se můžete na webových stránkách MŠMT dozvědět informace o provozu škol ve školním roce 2020/2021

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari?highlightWords=Provoz+%C5%A1kol+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%C5%A1koln%C3%ADm+roce+2020%2F2021

Poděkování pana ministra

V následujícím příspěvku pan ministr zhodnotil mimořádný stav školství od 11.3.2020 a poděkoval školám, rodičům i žákům za zvládnutí období distanční výuky.

https://www.msmt.cz/robert-plaga-skolstvi-si-proslo-tvrdou-zkouskou-ale-spolecne

 

Výsledky zápisu do 1. třídy

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21 jsou zveřejněny na stránce věnované zápisům do školy. Můžete na ni přímo přejít ZDE.

Pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Tuto možnost lze využít dne 20. 4. 2020 v 13 -15 hod. v budově A3 – vedení školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu účastníkovi řádně oznámeno.

Petra Jehnová

Školní psycholožka

Milí žáci ZŠ Petra Strozziho, vážení rodiče,

ráda bych touto formou zdůraznila, že i přes fyzické uzavření školy máte možnost využít podpory či konzultace se školní psycholožkou. Vzhledem k aktuální nelehké situaci lze např. řešit:

  • jak zvládat domácí výuku (podpora, tipy, užitečné online odkazy) nebo jak trávit volný čas v omezeném režimu
  • prevenci a pomoc při zvládání stresu, úzkosti, strachu…
  • dostupné způsoby duševní hygieny, jak být psychicky fit
  • samozřejmě jakákoliv témata ve spojitosti se školou a rodinným životem

Kontaktujte mě prostřednictvím emailu: psycholog@zs-strozziho.cz nebo na telefonním čísle: +420 605 006 769. V případě akutní psychické krize máte možnost se obrátit na nonstop krizové linky nebo centra.

S přáním všeho dobrého i v těchto dnech,

Mgr. Bc. Eva Chybíková

Nabídka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8

Pedagicko-psychologická poradna připravila informace pro děti a rodiče k aktuální situaci. Pro předškoláky a jejich rodiče také informace o rozvoji zrakové percepce. Poradna také společně s ostatními PPP vytvořili web: www.spoludoma.cz , kde lze najít tipy, rady a organizační záležitosti.

Ošetřovné

Vážení rodiče, žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření ZŠ nebo MŠ zasílejte na adresu: skolahospodarka@zs-strozziho.cz

Není potřeba vyzvedávat žádost osobně, paní hospodářka vám potvrzenou žádost pošle mailem.

Děkuji. Petra Jehnová

 

Učební materiály

Vážení rodiče,

nabízíme Vám možnosti, které Vám v této nelehké době usnadní domácí výuku vašich dětí. Kromě úkolů od našich pedagogů, se kterými jste v mailovém (telefonickém) kontaktu, využijte prosím následujících možností:

1) https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/

2) naše škola využívá výukové programy od Didakty. Dnes jsme dostali nabídku pro učitele a žáky využívat po dobu uzavření škol všechny výukové programy zdarma.

Informace Didakty pro používání:

Přístupové kódy na www.didakta.cz pro vaši školu:
Login: crna1146@didakta.cz
Heslo: KX3C

  • aplikace jsou určeny pro PC a tablety s OS Windows 7, 8, 10
  • ke spouštění našich výukových materiálů důrazně doporučujeme využít naši vlastní aplikaci DidaktaCZ projektor, spíše než webový prohlížeč, kde jsou již značně omezeny možnosti spouštění obsahu Adobe Flash. Aplikaci DidaktaCZ projektor je možné stahovat z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip.
  • upozorňujeme, že pro uživatele z řad žáků v domácnosti vzhledem k množství škol zapojených v projektu DidaktaCZ (téměř 2000) neposkytujeme z kapacitních důvodů živou technickou podporu na telefonních linkách společnosti, veškeré případné technické informace jsou uvedeny na našem webu v sekci Podpora
  • prosíme rodiče, aby prozatím nesdíleli přihlašovací údaje se svými známými, protože by mohlo dojít ke geometrickému růstu zatížení serverů a služba by se mohla silně zpomalit, případně zůstat po nějaké časové období i nedostupná (během dnešního dne budeme pracovat na posílení kapacity serverů, může docházet ke krátkodobým výpadkům).  Akce platí do odvolání – předpokládáme, že do doby nástupu žáků zpět do škol.

V případě potřeby se prosím obracejte na své třídní učitele nebo vedení školy.

Petra Jehnová

(14.3.2020)