Vánoční sady – fotografování tříd

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče, dne 9.11.2022 proběhne ve škole fotografování žáků 1. stupně a přípravné třídy. Podle vašeho zájmu se dětí mohou nechat vyfotofrafovat a poté si sadu fotografií můžete zakoupit. Bližší informace se dozvíte z letáčku, který žáci dostanou od třídní učitelky.

Testování tělesné zdatnosti žáků

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče, dle pokynu ČŠI proběhne v době výuky v měsíci listopadu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků ZŠ. V průběhu 1.Q 2023 pak Česká školní inspekce zveřejní podrobnou a souhrnnou tematickou zprávu, která bude reflektovat zjištění, závěry a doporučení z realizace tematického šetření zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoje pohybových dovedností žáků ZŠ a SŠ, jehož je testování tělesné zdatnosti praktickou

Read More

Měření tělesné zdatnosti žáků

/ 11 října, 2022/ Různé

Vážení rodiče, v průběhu října-listopadu proběhne měření tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu.

Zmírnění dopadů inflace

/ 3 října, 2022/ Různé

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2022 – 2023. Pro zobrazení příloh rozklikněte tuto zprávu.

Informace pro rodiče – školní rok 2022 / 23

/ 30 srpna, 2022/ Různé

Vážení rodiče, v níže zveřejněném dokumentu jsou uvedené základní informace o začátku školního roku pro žáky 1. tříd a pro žáky 2.-9. tříd. Dokument uvidíte, pokud si rozkliknete název tohoto článku.

Výsledky zvláštního zápisu do MŠ – ukrajinské děti

/ 7 července, 2022/ Různé

Registrační číslo 2022M-UK-01…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-02…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-03…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-05…..nepřijat Registrační číslo 2022M-UK-06…..nepřijat  

Zápis ukrajinských dětí

/ 29 června, 2022/ Různé

Výsledky zápisu ukrajinských dětí pro školní rok 2022 / 23 naleznete v menu Základní škola – zápisy do školy, popř. můžete kliknout zde.

Otevření přípravného ročníku

/ 10 června, 2022/ Různé

Základní škola Petra Strozziho otevírá ve školním roce 2022/2023 přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dítě však musí mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Docházka dítěte do přípravné třídy je stejně jako v posledním roce

Read More

Závěrečná konference Open 51

/ 30 května, 2022/ Různé

Vážená paní, vážený pane, ráda bych Vás jménem naší organizace ITveSkole.cz pozvala na Závěrečnou konferenci OPEN 51, kterou zakončíme realizaci projektu OPEN 51. Akce se uskuteční v pondělí 13. června 2022 od 9:00 hodin v ZŠ a MŠ Zličín, Míšovická 513/12 155 21, Praha – Zličín. Můžete se těšit na sdílení a výměnu zkušeností, a také praktické ukázky lekcí výukového programu s žáky z partnerských škol!

Read More