Informace pro rodiče a žáky 1. a 2. stupně

/ 12 listopadu, 2020/ Různé

Níže jsou zveřejněny dva dokumenty. V prvním naleznete doporučení pro rodiče žáků 1. a 2. stupně z hlediska domácí přípravy žáků, ve druhém jsou informace o provozu školských zařízení od 18.11.2020. K dokumentům se dostanete po rozkliknutí tohoto článku.

1.9. – opatření

/ 31 srpna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, milí žáci, přes víkend se zpřísnila hygienická pravidla pro školy. Z toho důvodu vás prosíme, abyste od 1.9.2020 nosili roušky ve společných prostorách a řídili se pokyny zaměstnanců školy. Toto opatření se týká také rodičů dětí v MŠ, děti v MŠ roušky  mít nemusí. Děkuji vám za pochopemí.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021

/ 25 srpna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, z níže uvedeného odkazu se můžete na webových stránkách MŠMT dozvědět informace o provozu škol ve školním roce 2020/2021 https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari?highlightWords=Provoz+%C5%A1kol+%C5%A1kolsk%C3%BDch+za%C5%99%C3%ADzen%C3%AD+%C5%A1koln%C3%ADm+roce+2020%2F2021

Poděkování pana ministra

/ 1 července, 2020/ Různé

V následujícím příspěvku pan ministr zhodnotil mimořádný stav školství od 11.3.2020 a poděkoval školám, rodičům i žákům za zvládnutí období distanční výuky. https://www.msmt.cz/robert-plaga-skolstvi-si-proslo-tvrdou-zkouskou-ale-spolecne  

Výsledky zápisu do 1. třídy

/ 4 května, 2020/ Různé

Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21 jsou zveřejněny na stránce věnované zápisům do školy. Můžete na ni přímo přejít ZDE.

Pro rodiče budoucích prvňáčků

/ 8 dubna, 2020/ Různé

Vážení rodiče, dle § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí. Tuto možnost lze využít dne 20. 4. 2020 v 13 -15 hod. v budově A3 – vedení školy. Po uplynutí tohoto termínu bude ve věci vydáno rozhodnutí, které bude v souladu s § 72 správního řádu účastníkovi řádně oznámeno.

Čtěte dále

Školní psycholožka

/ 1 dubna, 2020/ Různé

Milí žáci ZŠ Petra Strozziho, vážení rodiče, ráda bych touto formou zdůraznila, že i přes fyzické uzavření školy máte možnost využít podpory či konzultace se školní psycholožkou. Vzhledem k aktuální nelehké situaci lze např. řešit: jak zvládat domácí výuku (podpora, tipy, užitečné online odkazy) nebo jak trávit volný čas v omezeném režimu prevenci a pomoc při zvládání stresu, úzkosti, strachu… dostupné způsoby

Čtěte dále

Nabídka pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 7 a 8

/ 26 března, 2020/ Různé

Pedagicko-psychologická poradna připravila informace pro děti a rodiče k aktuální situaci. Pro předškoláky a jejich rodiče také informace o rozvoji zrakové percepce. Poradna také společně s ostatními PPP vytvořili web: www.spoludoma.cz , kde lze najít tipy, rady a organizační záležitosti.