Testování tělesné zdatnosti žáků

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče,

dle pokynu ČŠI proběhne v době výuky v měsíci listopadu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků ZŠ.

V průběhu 1.Q 2023 pak Česká školní inspekce zveřejní podrobnou a souhrnnou tematickou zprávu, která bude reflektovat zjištění, závěry a doporučení z realizace tematického šetření zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoje pohybových dovedností žáků ZŠ a SŠ, jehož je testování tělesné zdatnosti praktickou součástí.

Share this Post