Informace k provozu školy od 17.5.2021

/ 13 května, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, milí žáci,

podle informací z MŠMT dochází od 17.5.2021 ke změnám v organizaci výuky. Věnujte jim prosím pozornost.

Výuka: umožňuje se osobní přítomnost žáků 1. a 2. stupně bez rotací. Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin

Družina: ve školních družinách dochází ke zrušení omezení. Provoz je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin. Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí

Testování: jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den nebo čas termínu hromadného testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu v budově A3 u edukační místnosti.

Všichni zaměstnanci již pracují v běžném provozu, proto již není možné zajistit testování v „domečku“ na hřišti. Toto testovací místo je od 17.5.2021 zrušeno.

Roušky: není povinné nosit ochranu nosu a úst ve venkovních prostorech při zachování odstupu 2 m od jiných osob, nejde-li o členy domácnosti. Při vycházce nebo pobytu na školní zahradě tedy žák nebo zaměstnanec nemusí mít ochranu nosu a úst, pokud dodrží odstup 2 m od jiných osob. Ve vnitřních prostorách pak nadále platí povinnost nosit ochranu nosu a úst, se stanovenými výjimkami (mj. děti v mateřské škole).

Obědy: všichni žáci mají obědy přihlášené.

Děkuji všem za spolupráci.    Petra Jehnová

 

Share this Post