Testování žáků 8.11. a 15.11.2021

/ 5 listopadu, 2021/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče,

dne 8.11. a 15.11.2021 v 8.00 hod. bude ve škole prováděno screeningové testování žáků z důvodu negativního vývoje epidemické situace v Praze. Mimořádným opatřením    Ministerstva zdravotnictví ke screeningovému testování se stanoví povinnost pro žáky v ZŠ podrobit se preventivnímu testování. Pokud žák testování neabsolvuje a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude se moci účastnit prezenční výuky a dalších aktivit v základní a školní družině pouze za dodržení přísnějších speciálních podmínek “pro netestované” (viz příloha)

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

V případě testování žáků 1.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Toto testování bude probíhat v pavilonu A3. Stejně tak i pro žáky, kteří přijdou později, než probíhá hromadné testování ve třídě.

V případě, že se žák dostaví v určený den testování do školní družiny před začátkem vyučování, bude testován až ve škole společně se spolužáky.

Děkuji za pochopení a spolupráci. Petra Jehnová

Share this Post