Balíček finanční úlevy ve školství

/ 23 září, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče,

hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5 ze dne 16. 6. 2022  umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti. Na odkazu níže můžete najít základní informace o čerpání těchto příspěvků. V příštím týdnu budou na webové stránce školy zveřejněny podmínky, za kterých v naší škole bude možné o příspěvky žádat, včetně příloh, ve kterých naleznete potřebné žádosti.

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

 

Share this Post