Přípravná třída

/ 7 března, 2023/ Důležité informace, aktuality

Základní škola Petra Strozziho otevírá ve školním roce 2023/2024 přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dítě však musí mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

Docházka dítěte do přípravné třídy je stejně jako v posledním roce předškolní docházky bezplatná. Rodiče hradí jen stravné ve školní jídelně, poplatek za školní družinu a případně kroužky.

Rádi bychom Vaše děti v přípravném ročníku ZŠ Petra Strozziho přivítali. V případě zájmu poskytneme veškeré informace na tel.: 720652987 nebo na emailové adrese:  reditelka@zs-strozziho.cz

Share this Post