Zápis do MŠ

/ 28 dubna, 2022/ Různé

Vážení rodiče,

zápis dětí do mateřské školy Petra Strozziho se koná 3. a 4.5.2022 v pavilonu A3 (vedení školy) od 14.00 hd. do 17.00 hod. Tento zápis se nevztahuje na děti – uprchlíky z Ukrajiny.
Zápis pro děti z Ukrajiny se bude konat 6.6.2022 od 14.00 do 17.00 hod.

Potřebné dokumenty a doklady k zápisu:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávávní 
2. Evidenční list potvrzený dětským lékařem (povinné očkování mimo dětí plnící povinné PV)

3. Doklad totožnosti zákonného zástupce (OP, pas)
4. Rodný listu dítěte (nebo ověřená kopie)

3. U cizinců s pobytem na MČ Praha 8 doklad o místu pobytu dítěte v MČ Praha 8.

 

Share this Post