Změny screeningového testování od 31.1.2022

/ 31 ledna, 2022/ Důležité informace, aktuality

S účinností od 31. 1. 2022 platí výjimka z povinného testování ve školách pro osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, na jehož základě byla nařízena izolace, neuplynulo více než 30 dnů. Pro tyto osoby platí tedy ochranná lhůta 30 dnů od pozitivního výsledku PCR testu; po tuto dobu nejsou osoby povinny podrobovat se testování na školách. Pro prokázání této skutečnosti je tedy nezbytné disponovat potvrzením o pozitivním PCR testu včetně data jeho podstoupení.

Děkujieme za pochopení.

Share this Post