Stávka 27.11.2023

/ 21 listopadu, 2023/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, dle sdělení stávkového výboru ZŠ a MŠ Petra Strozziho se do stávky zapojí 25 pedagogických pracovníků a 1 provozní zaměstnanec. Za těchto okolností není možné zajistit ani dohled na žáky. Proto dne 27.11.2023 bude na tento den přerušen provoz ZŠ a omezen provoz MŠ na dobu od 6.30 hod. do 12.30 hod. Žáci ZŠ budou mít obědy automaticky

Read More

Pátek 29.9.2023

/ 22 září, 2023/ Důležité informace, aktuality

Podle ustanovení § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji z technických důvodů volný den v pátek 29.9.2023. Děkuji za pochopení. Petra Jehnová

Návrat ze školy v přírodě

/ 26 května, 2023/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, všechny skupiny odjíždí v 10.00 hod. Podle vzdálenosti budou přijíždět kolem poledne (12.00 hod.), později  pravděpodobně přijedou třídy 2.A, 3.A, 3.C a 4.A, které jedou z nejvzdálenějšího místa. Petra Jehnová

Přípravná třída 2023/2024

/ 10 května, 2023/ Důležité informace, aktuality

Základní škola Petra Strozziho otevírá ve školním roce 2023/2024 přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dítě však musí mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Docházka dítěte do přípravné třídy je stejně jako v posledním roce

Read More