Přípravná třída

/ 7 března, 2023/ Důležité informace, aktuality

Základní škola Petra Strozziho otevírá ve školním roce 2023/2024 přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Dítě však musí mít doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Docházka dítěte do přípravné třídy je stejně jako v posledním roce

Read More

Den otevřených dveří v MŠ

/ 7 března, 2023/ Mateřská škola

Vážení rodiče, zveme Vás na den otevřených dveří do naší mateřské školy. Koná se 23.3.2023 od 9.00 do 10.00 hod. a od 15.00 do 16.30 hod. v pavilonu B1. U vstupu malou brankou z ulice Za Invalidovnou je zvonek do MŠ. Těšíme se na vás.  

Zápis k povinné školní docházce 2023/2024

/ 6 března, 2023/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, srdečně vás a vaše děti zveme k zápisu do 1. třídy ve školním roce 2023/2024. S naší školou jste měli možnost se seznámit na ukázkových hodinách, které probíhaly od října do března a na odpoledních hodinách, kde si děti vyzkoušely, jaké to je být školákem. Pokud se vám práce našich pedagogů líbila a pokud by vám vyhovovalo i prostředí naší školy,

Read More

Příměstské tábory na Praze 8

/ 14 února, 2023/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, Praha 8 nabízí letní příměstské tábory pro vaše děti o hlavních prázdninách 2023. Vybírat můžete z nabídky na odkazu: https://m.praha8.cz/letni-primestske-tabory-na-praze-8-v-roce-2023.html  

Přání

/ 22 prosince, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení a milí, přeji Vám, aby Vaše Vánoce byly protknuty radostí a pohodou, abyste prožili krásné chvíle se svými nejbližšími a nový rok ať Vám přinese mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. Petra Jehnová

Ukázkové hodiny

/ 11 listopadu, 2022/ Důležité informace, aktuality

Vážení rodiče, ukázky výuky pro rodiče budoucích prvňáčků jsou plánované od října do března vždy první středu v měsíci od 8.00 hod. Z kapacitních důvodů prosíme o nahlášení účasti předem vedení školy. Prosíme účast jen jednoho zákonného zástupce. Děkuji za pochopení. Petra Jehnová

Vánoční sady – fotografování tříd

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče, dne 9.11.2022 proběhne ve škole fotografování žáků 1. stupně a přípravné třídy. Podle vašeho zájmu se dětí mohou nechat vyfotofrafovat a poté si sadu fotografií můžete zakoupit. Bližší informace se dozvíte z letáčku, který žáci dostanou od třídní učitelky.

Testování tělesné zdatnosti žáků

/ 4 listopadu, 2022/ Různé

Vážení rodiče, dle pokynu ČŠI proběhne v době výuky v měsíci listopadu testování tělesné zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků ZŠ. V průběhu 1.Q 2023 pak Česká školní inspekce zveřejní podrobnou a souhrnnou tematickou zprávu, která bude reflektovat zjištění, závěry a doporučení z realizace tematického šetření zaměřeného na podporu pohybových aktivit a rozvoje pohybových dovedností žáků ZŠ a SŠ, jehož je testování tělesné zdatnosti praktickou

Read More

Ředitelské volno

/ 4 listopadu, 2022/ Důležité informace, aktuality

Podle ustanovení § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů volný den v pátek 18.11.2022 .

Ředitelské volno

/ 11 října, 2022/ Důležité informace, aktuality

Podle ustanovení § 24, odst.2, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z technických důvodů volné dny 24.10. a 25.10.2022 .