Legiovlak – 9. třída

U příležitosti 100 let vzniku Československé republiky a 100 let od konce 1. světové války navštívili deváťáci nádraží Dejvice, kde měl zastávku legionářský vlak. Ten putuje po celé republice a tvoří ho 13 zrekonstruovaných vagonů. Těmito vlaky se přepravovaly desetitisíce čs.legionářů  v letech 1918 – 20 napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Vlak se skládá z polní pošty, zdravotního, filmového, velitelského, obrněného, prodejního, krejčovského, kovářského, ubytovacího vozu. Ve všech vozech je věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, originální exponáty a několik stovek fotografií, které mapují historii čs.legií. Nejen touto akcí si žáci připomínají osudové osmičky naší historie- další byla výstava Doteky státnosti, Made in Czechoslovakia, následně výstavaTotalita na Letné a další.

Beseda Amnesty International

V pátek 18. května proběhla pro žáky 8. a 9. třídy beseda od organizace Amnesty International zaměřená na lidská práva. Beseda byla velice zajímavá a zároveň pro žáky perfektně připraveným programem také zábavná. Žáky téma nadchlo, měli k programu a představenému příběhu bezpráví spoustu otázek, a to i na možnosti spolupráce s organizací, na možnosti pomoci lidem v celém světě, dokonce i, zda a kdy je možné v Amnesty začít pracovat jako dobrovolník 🙂

Nakonec jsme podepsali petici, psali dopisy pro vězněné v Ázerbájdžánu a vyfotili se pro pomoc skrze sociální sítě.

Lidice – 9.třída

I letos byla 9.třída na historické exkurzi v Lidicích. Po prohlídce expozice v muzeu se žáci s průvodkyní prošli pietním územím. Poté ještě stihli v Praze v Resslově ulici návštěvu pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje. Zde je Památník hrdinů heydrichiády. V kryptě, kde ukončili svoje životy parašutisté, kteří atentát na R .Heydricha provedli, položili kytičky k jejich bustám.

Laboratorní práce z fyziky – 8. ročník

27. dubna naši osmáci pracovali se stavebnicí eletrického obvodu. Sestavili si JEO a pak měřili multimetrem napětí a proud v tomto eletrickém obvodu. Zjistili jednu zajímavost – žárovička svítila a multimetr stávkoval – ukazoval zarputile nulu!

[Best_Wordpress_Gallery id=”91″ gal_title=”27.4.2018 – Laboratorní práce, 8. třída”]

Střelby 2018

Dne 14. 4. 2018 se naše sedmá třída jako každoročně zúčastnila střeleckého poháru mysliveckého svazu Prahy 8.

Tentokráte v novém prosředí ZŠ Glowatského. Družstvo pod vedením Anežy Machačné nastřílelo celkem 440 bodů. Nejlépe střílel Simon, který dosáhl v součtu 127 bodů.

[Best_Wordpress_Gallery id=”92″ gal_title=”19.4.2018 – Střelby”]

Besedy v městské knihovně

V rámci zpestření výuky literatury navštěvují žáci druhého stupně besedy na různá témata, která městská knihovna pořádá pro školy zdarma na všech svých pobočkách. Zatím jsme navštívili besedy na téma “Pověsti”, “Dobrodružná próza” a “Česká jména”. Ještě nás čekají besedy se zajímavým a poučným programem dvě, konkrétně “Pomoc, referát!” pro šestý ročník a “Za ostnatým drátem” pro ročník devátý.

 

 

Mikulášská nadílka

Stejně, jako každý rok, i letos naší školu navštívil Mikuláš spolu s čerty a anděly. V každé třídě se našel nějaký hříšník, kterého si čerti málem odnesli, nakonec je ale vždy zbytek třídy zachránil a naše škola má naštěstí po úterku stále stejný počet žáků 🙂 Hodné děti i jejich hodné paní učitelky a pan učitel dostali od Mikuláše drobnou sladkost.

[Best_Wordpress_Gallery id=”62″ gal_title=”5.12.2017 – Mikuláš na škole”]

 

 

Projekt „V jedné stopě“

Ve středu 18.10.2017 se všichni žáci 1. stupně účastnili Projektu dopravní prevence a bezpečnosti cyklistů. Na školním hřišti si vyzkoušeli aktivity na 5 stanovištích hravou formou. Např. na mobilním dopravním hřišti se účastníci projeli na kolech a koloběžkách v reálném provozu, vyškolený pracovník jim předvedl 1. pomoc, nechyběly ani testy s dopravní tematikou. Velký úspěch měly opilecké brýle, které simulovaly opilost. Po úspěšném splnění všech aktivit byl každý odměněn drobným praktickým dárkem. Děti si v projektu „V jedné stopě“ uvědomily vlastní zranitelnost v silničním provozu a nutnost dodržování bezpečnostních pravidel.

[Best_Wordpress_Gallery id=”50″ gal_title=”18.10.2017 – Projekt V jedné stopě””]

 

Mladý archeolog – 6.třída

Šesťáci se  v Muzeu hl.města Prahy na 1,5 hodiny stali archeology. Po úvodní přednášce o práci archeologa si sami zkusili zaměřování a zakreslování kostry, lepení střepů,  určování nádob podle pravěkých kultur a období a nakonec i drcení obilí na kamenných zrnotěrkách. Jak se s tím popasovali můžete vidět ve fotogalerii.

[Best_Wordpress_Gallery id=”52″ gal_title=”11.10.2017 – Akce Mladý archeolog””]

 

Projekt Čtenářské kluby

Naše škola je druhým rokem zapojena do projektu školních čtenářských klubů určených pro děti z prvního stupně. Jedná se o dvouletý projekt, v rámci kterého je vybrané skupině dětí prvního stupně umožněno zdarma navštěvovat jednou týdně čtenářský klub pod vedením učitelky a knihovnice, a to za podpory regionální metodičky Nové školy o.p.s. V rámci projektu byla školní knihovna zároveň vybavena novým nábytkem a především knihami za více než sto tisíc korun. Mimo pečlivě připraveného programu každého setkání a drobných dárků na děti čeká např. návštěva klubu v jiné škole, návštěva městské knihovny, v říjnu beseda s Magdou Rutovou, v prosinci beseda se spisovatelkou Klárou Smolíkovou a celá řada dalších čtenářských zážitků. Tento čtvrtek jsme se sešli v letošním školním roce poprvé a děti se do klubu moc těšily, dokonce natolik, že daly přednost čtení před akcí ve školní družině 🙂 a z toho máme po celoroční snaze upřímnou radost 🙂

Informace o čtenářských klubech na internetu.